Departamentet

Në këtë seksion do të mundeni të lidheni me të gjitha departmanetet përkatëse të Kadiu Sh.a

Departament i shitjeve
Drejtoria e Blerjeve
Drejtoria e paisjeve të servisit
Drejtoria e lubrifikantëve & distribucionit
Drejtoria e burimeve njerëzore
Drejtoria e finances
Drejtoria e pjesëve te Trupit
Drejtoria e Marketingut